జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> చర్చావేదిక  
Indiaప్యూర్ ఆంధ్ర    http://pureandhra.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...'ప్రపంచం ఒక తెలుగు బిడ్డ కోణంలో' అనే కేప్షన్ తో నా బ్లాగారంగేట్రం చేశాను....
కలపబడినది : Jan 10, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 10, 2009  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 212  వెలుపలి నొక్కులు : 197
Indiaమీ కరెంటు సమస్యలు - నా సలహాలు   http://apelectricitysamasyalu.wordpress.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...మీ కరెంటు సమస్యలు - నా సలహాలు...
కలపబడినది : Aug 14, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 14, 2007  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 423
Indiaమాభూమి   http://mabhoomi.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...జనం జనం, ఝణం ఝణం, నిజం నిజం, ప్రభంజనం. దీనినో చర్చావేదికగా, నా అవగాహనకు, అంతరంగానికి, ఆలోచనకు, ఆవేదనకు, ఆవేశానికి రంగస్థలిగా మలచాలనే నా ప్రయత్నానికి మీ అందరి సహకారం కోరుకుంటూ.... ...
కలపబడినది : Feb 6, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 6, 2008  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 265
IndiaILALOCHIDDAM   http://http://ilaaalochiddaam.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...NETI SAMAJAM LO VUNNA RUGMATALKI VIRGUDU ALOCHIDDAMANAE ALOCHANAE E BLOG VUDDESAM...
కలపబడినది : Aug 11, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 11, 2008  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 192
India telugu yuvatha portal   http://yuvatha.co.cc  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...yuvatha kosam online portal , news,images,chating,forum,blog, downloads...
కలపబడినది : Jan 10, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 10, 2009  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 163
IndiaSathyameva Jayate   http://annisangathulu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్ చూసి నేను షాక్ తిన్నాను. ఇంతలో నాకు ఎవరో పెద్దగా నవ్వటం వినిపించింది. ఆ షాకులో నాకు అది నిజమైన నవ్వో లేక నా చిత్తభ్రాంతో అర్థం కాలేదు. కాలం సాగిపోయింది. అది నాకు గాలిలో తెలుస్తోంది. నీటిలో తెలుస్తోంది. అలా అయిదువందల సెకనులు గడిచిపోయాయి. THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING సినిమాలో VOICE OF THE RING తెలుగు డబ్బింగ్ లాగా ఉందా...
కలపబడినది : Sep 27, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 27, 2008  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 164
Indiaస్వగతం   http://all-time-musings.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అనుకున్నవీ, నమ్మేవీ, చెప్పేవీ, ఆచరించేవీ......
కలపబడినది : May 30, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 30, 2009  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 104
Indiaమహిగ్రాఫిక్స్ తెలుగు సాంకేతిక చర్చా   http://mahigrafix.com/forums  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఈ చర్చావేదికలో కంప్యూటర్ కు సంబంధించిన అన్నీ రకాల సాంకేతిక సలహాలు, పరిష్కారాలు లభిస్తాయి...
కలపబడినది : Jul 29, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jul 29, 2009  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 148
Indiahttp://www.saramsham.blogspot.com   http://www.saramsham.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...essence of knowledge. a review on print , electron media and current affairs...
కలపబడినది : Jun 9, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 9, 2009  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 75
Indiae-mattanijam   http://e-mattanijam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...it is an explosive website about the various forms of exploitation in telugu literature...
కలపబడినది : Oct 1, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 1, 2009  వర్గము: చర్చావేదిక  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 73


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 3
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్