జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> సంఘాలు  
Indiaప్రక్షాళణ   http://parishodana-prakshalana.blogspot.com   [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అవినీతి పై పోరాటం,సమాచార హక్కు చట్టం పై ప్రజల్లో చైతన్యం ఈబ్లాగు ముఖ్యోద్దేశం....
కలపబడినది : Sep 27, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 27, 2008  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 25  వెలుపలి నొక్కులు : 193
IndiaRoyal Youth Association (Bank of Blood Donors)   http://amarapuramlegends.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...A village blog which is developed to create a motivation in the society ...
కలపబడినది : Oct 16, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 16, 2007  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 357
Indiaఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స ఫెడరేషన్   http://aptf.org.in  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స ఫెడరేషన్ 1944 లో ప్రారంభించబడింది. 1947 లో పునరుద్ధరించబడినది. ఉపాధ్యాయులకు వృత్యంతర శిక్షణతోబాటు ఉపాధ్యాయుల ఆర్ధిక , సాంఘీక స్ధితిగతుల మెరుగుదలకు కృషిచేస్తుంది....
కలపబడినది : Jun 9, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 9, 2007  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 347
Indiaసత్యమేవ జయతే   http://annisangathulu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...నా బ్లాగులో కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు, కొన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, కొన్ని రాజకీయ విషయాలు, క్రీడలు, సినిమాలు, సైన్సు విషయాలు చర్చిస్తాను. ఎక్కువ భాగం ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఉంచాలని నా ప్రయత్నం. ఎక్కువ అంటే ఓ ముప్పై శాతం. నాకు తెలుగుభాష అంటే చాలా ఇష్టం. కనుక వీలు అయినంత వరకు తెలుగు పదాలనే వాడాలని నా ప్రయత్నం. ...
కలపబడినది : Aug 8, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 8, 2008  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 196
Indiajeevani   http://jeevani2009.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...జీవని ఒక స్వస్చంద సంస్థ. అనంతపురం ప్రధాన కేంద్రంగా పని చేస్తోంది. ...
కలపబడినది : Jan 5, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 5, 2009  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 157
Indiasri kaayyasiddhi abayanjaneya seva samithi   http://www.kaaryasiddhi.org  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Sri kaarya siddhi abayanjaneya Seva Samithi meaning ‘service to man is service to god’ is a registered non-profit organization. ...
కలపబడినది : Nov 7, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 7, 2009  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 125
United StatesNew 2 U.S   http://new2us.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అమెరికా జీవనవిధానం, ప్రశ్నలు సమాధానాలు. ...
కలపబడినది : Feb 24, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 24, 2008  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 283
Indiasaahitisuda   http://saahithisuda.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ee naa blogloo musliam telugu saahitayam ,rajakeeyalu charchla samharam...
కలపబడినది : Apr 5, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Apr 5, 2008  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 181
Indiameghana   http://meghanasanjay.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...keavalam aasaktini pracurimcaTame...
కలపబడినది : Sep 27, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 27, 2008  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 168
Indiaece2007sistam   http://ece2007.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...this is our college blog. we'll put all info in this blog...
కలపబడినది : Oct 14, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 14, 2008  వర్గము: సంఘాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 173


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 3
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్