జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> గుంపులు  
Indiasameeha    http://sameehatelugu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...A Cool Telugu Blog. Want to introduce all my friends through my blog who are familier in Andhra Pradesh as cartoonists/artists and writers....
కలపబడినది : Jan 5, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 5, 2009  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 41  వెలుపలి నొక్కులు : 152
Indiaracchabanda   http://groups.yahoo.com/group/racchabanda/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...racchabanDa is a discussion group available to everybody interested in Telugu culture. racchabanDa aims to be a place for people to gather and have friendly discussions in an amicable atmosphere regarding various aspects of Telugu culture including language, literature, arts and history. Discussions about politics, caste and religion are permitted only to the extent of academic discussions regarding their place in Telugu culture and history, and posters are requested to be extremely sensitive to the potential incendiary nature of these topics. Discussions of contemporary politics, caste and religion are specifically excluded from the scope of this group....
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 7  వెలుపలి నొక్కులు : 493
Indiatelugu blog group   http://groups.google.com/group/telugublog  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...This is Telugu Blog group, the source of many Telugu blogs and place of many telugu bloggers. You can ask doubts, questions help here about Telugu blogs and some times Telugu itself! ...
కలపబడినది : Jun 12, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 12, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 512
Indiatelugu wiki google group   http://groups.google.com/group/teluguwiki  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...For discussing the Telugu Wikipedia. A forum for contributors, users and others to interact...
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 466
Indiateluguprogramming   http://groups.google.com/group/teluguprogramming  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Computer Programming related discussions in Telugu. Use http://lekhini.org/ for typing in Telugu....
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 433
IndiaTelugu Friends (Boys Vs Gals)   http://groups.google.com/group/telugufriends  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...4 all guyz, who wanna make Telugu Friends. Esp, here Boyz can find Friends(girls) (not GFs) and Girls can find her friends (male) This is meant to SHARE IDEAS AND THOUGHTS WITH TELUGU PEOPLE Visit or at http://srkr.netfirms.com...
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 505
Indiasoc . culture . indian . telugu   http://groups.google.com/group/soc.culture.indian.telugu/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...The culture of the Telugu people of India. (Moderated)...
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 459
IndiaBangalore Telugu People   http://groups.google.com/group/Bangalore-Telugu-People  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Hi Friends, This Group is for all those Telugu people who are staying in Bangalore. Join this group and Njoy the all the resources of this group..Join us Friend.. ...
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 515
IndiaTelugu-Mithra   http://groups.google.com/group/Telugu-Mithrulu  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Discuss anything about our Andhra Pradesh - telugu movies, telugu cinema stars, current affairs, politics, news, our rich telugu culture, metropolitan developments, high technology development, jobs, anything and everthing you want! ...
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 428
Indiaతెలుగుపదం   http://groups.google.com/group/telugupadam  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...కొత్త తెలుగు పదాలు సృష్టించుటకై ఏర్పడిన ఈ-గుంపు ఇది....
కలపబడినది : Jun 13, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 13, 2007  వర్గము: గుంపులు  లోపలి నొక్కులు : 5  వెలుపలి నొక్కులు : 501


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 3
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్