జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> ఉపకరణాలు  
Indiayudit!   http://yudit.org  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...This is an editor, where you can type in almost all of world's languages. This is very useful for Telugu People too.... ...
కలపబడినది : Jun 12, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 12, 2007  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 5  వెలుపలి నొక్కులు : 500
Indiapadma Telugu Transformer   http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...The engine behind famous lekhini. This has the capabilities to convert among most of the INdian language dynamic fonts to Unicode font code. ...
కలపబడినది : Jun 12, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 12, 2007  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 463
Indiaconfiguring Yudit   http://people.csa.iisc.ernet.in/pavan/yudit.html  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...This page details about step by step guid of configuring yudit on your machine, so that you can start typing in Telugu... ...
కలపబడినది : Jun 12, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 12, 2007  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 457
Indiaలేఖిని   http://lekhini.org  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...తెలుగులో రాయడానికి (Type in Telugu)...
కలపబడినది : Jun 8, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 8, 2007  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 501
Indiaఅనుపమ టైపింగ్ ట్యూటర్   http://www.anupamatyping.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అనుపమ కంప్యుటర్లో తెలుగు టైపింగ్ ను, ఇన్ స్క్రిప్ట్ కీబోర్డు లేఅవుట్ లో సులువుగా నేర్పే సాప్ట్ వేర్. ...
కలపబడినది : Oct 22, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 22, 2007  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 521
Indiaఉపయోగకరమైన వెబ్ సైట్స్ మరియు సాఫ్ట్    http://saicharan123c.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఈ బ్లాగు లొ మీరు ఉపయొగపడె కొన్ని సాఫ్ట్ వేర్లు , వెబ్ సైట్లు చుడవచ్చు....
కలపబడినది : Feb 22, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 22, 2008  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 287
Indialahari.com   http://laharicom.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
... నమస్కారమండి ! నా పేరు సాధు శ్రీ వైష్ణవి. నేనూ మా అమ్మమ్మ కలసి ఈ బ్లొగ్ తయారు చేసాము . జల్లెడ చాలా బాగుంది. అంధుకే మాబ్లాగ్ ని జల్లెడ లో పెడధామని అనిపించింది . మా బ్లాగ్ పేరు లహరి.కాం ను మీరు ధయతోజల్లెడ లో పెట్టండి . ఇది ముఖ్యముగా పిల్లలకి - అంధరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఒకే నా మరి బాయ్ .........బాయ్......... ...
కలపబడినది : Sep 27, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 27, 2008  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 219
Indiaaksharalakshalu   http://manimekhala.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...hello,namaste, naa peru siva senkararav...
కలపబడినది : Nov 2, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 2, 2008  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 176
Indiaanjali's thoughts   http://www.thoughtsofanjali-sobha.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...naa peru sobha...naa alochanalani andaritho panchukovaali ani....andari salahalu theesukovaalani....hayiga navvataaniki navvinchataaniki nenu ee blogni create chesukunnanu...
కలపబడినది : Feb 10, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 10, 2009  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 96
IndiaAB 369   http://ab369.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...తెలుగు గాడ్జెట్స్ కొరకు ...
కలపబడినది : Sep 24, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 24, 2009  వర్గము: ఉపకరణాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 106


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 13
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్