జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> పత్రికలు   
వెబ్-జైనులు(11)
వెబ్ పత్రికలు(38)
Indiaవైజాగ్ డైలీ   http://vizagdaily.co.cc/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (1)
...విశాఖ నగర వార్తలు,కధనాలు,...
కలపబడినది : Nov 14, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 14, 2008  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 134  వెలుపలి నొక్కులు : 423
Indiatelugu blog of the day   http://telugublogoftheday.wordpress.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...This site contains the reviews of telugu blogs...
కలపబడినది : Aug 9, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 9, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 7  వెలుపలి నొక్కులు : 536
Indiaధింసా సామాజిక మాసపత్రిక   http://www.dhimsa.net  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...తును బాహ్య ప్రపంచానికి వినిపించాలనే ప్రయత్నం ఈ పత్రిక లక్ష్యం. ప్రపంచీకరణం, సరళీకృత ఆర్థిక విధానల పుణ్యమా అభివృద్ది పేరుతో బాగా వెనుకబడిన వర్గాలను మరింతగా వెనుకకు నెట్టెండం జరిగుతుంది. నిర్వాసితం, పర్యావరణ, ఇతర సామాజిక సమస్యలు, చట్టాలుపైన అవగాహన కలిగే వ్యాసాలను, సామాజిక ఇతివరతాలను ప్రచురించడం జరుగుతుంది...
కలపబడినది : Jul 14, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jul 14, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 463
Indiaఈనాడు   http://www.eenadu.net  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఈనాడు దిన పత్రిక ఆన్‌లైనులో.....
కలపబడినది : Jun 10, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 10, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 788
Indiaఆంధ్ర జ్యోతి   http://www.andhrajyothy.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఆంధ్ర జ్యోతి తెలుగు పత్రిక ఆన్‌లైనులో...
కలపబడినది : Jun 10, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 10, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 585
Indiaప్రజాశక్తి   http://www.prajasakti.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ప్రజాశక్తి దిన పత్రిక యొక్క సైటు....
కలపబడినది : Jun 10, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 10, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 495
Indiaఆంధ్ర ప్రభ   http://www.andhraprabha.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఆంధ్ర ప్రభ దిన పత్రిక సైటు...
కలపబడినది : Jun 10, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 10, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 517
Indiatelugu media news   http://telugumedianews.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...hy u know the media interl news whats going on for media people and up comming medai persins and all andhra peple wants the good site...
కలపబడినది : Dec 2, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Dec 2, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 611
Indiaఫీచర్స్ ఇండియా   http://featuresindia.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (1)
...తాజా వార్తల తెలుగు అంతర్జాల పత్రిక...
కలపబడినది : Jul 18, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jul 18, 2010  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 112
Indiaవార్త   http://www.vaarttha.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...వార్త తెలుగు దిన పత్రిక సైటు...
కలపబడినది : Jun 10, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 10, 2007  వర్గము: పత్రికలు   లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 523


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 4
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్