జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> ఆద్యాత్మిక  >> ఇతర మతాలు  
Indiaసమ దిత్తి- బౌద్ధ దమ్మ పథం    http://samaditti.wordpress.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...సమ దృష్టి (పాళీ లో సమ్మ దిత్తి) అన్నది అష్టాంగ మార్గపు తొలి మెట్టు. ...
కలపబడినది : Apr 4, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Apr 4, 2010  వర్గము: ఇతర మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 41
Indiasunkisrini   http://srinisunki.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...its my personal blog. my opinions on different topics....
కలపబడినది : Jun 11, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 11, 2011  వర్గము: ఇతర మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 16


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 6
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్