జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> ఆద్యాత్మిక  >> అన్ని మతాలు  
Indiasvargam   http://svargam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...I started this blog to share my feelings with others. There is no intention to disturb any one in any way. Primarily I dealt with the renovated world as the name of the blog indicates. ...
కలపబడినది : Nov 2, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 2, 2008  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 51  వెలుపలి నొక్కులు : 99
Indiaసత్యాన్వేషణ   http://www.satyanveshiyogi.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...సృష్టి లోని ప్రతి జీవి ఆనందం గా ఉండాలని కోరుకుంటుంది.ఆ ఆనందం కోసమే చనిపోయే వరకు పరుగులు తీస్తుంది.తీరా ఆ ఆనందం బయట ఎక్కడో లేదని,తనలోనే ఆ ఆనందం దాగి ఉందని ఏదో ఒక క్షణం లో తెలుసుకుంటుంది.ఆ క్షణం కోసం చేసే ప్రయాణమే ఈ \\\\\\\\\\\\\\\"సత్యాన్వేషణ\\\\\\\\\\\\\\\"....
కలపబడినది : Mar 11, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Mar 11, 2011  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 26
IndiaThodu Needa.ra   http://thoduneeda.wordpress.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఆధ్యాత్మికత,జీవిత అనుభవాల తోడు కోసం షష్టి పూర్తి కి దగ్గరవుతున్న వ్యక్తి. జీవిత అనుభవలను పంచుకుందామనుకుంటున్నాడు. నేను చేసిన తప్పు ఇంకొకరు చెయకూడదన్న ఉద్దెసం. తెలుగులొ బ్లాగు ఉంటె ఇంకొకరికి ఉపయొగం.నా జీవితం లొ ఆధ్యాత్మిక, ప్రభుత్వ రంగ సన్స్థలొని పని అనుభవలు, నలుగురు పిల్లలను పెంచి పెద్ద చెసిన అనుభవాలు, చెసిన తప్పులు ఇలా ఎన్నో ఇతరులకు ఉపయొగ పడాలని. జేమెస్ ఆల్లెన్ అనె ఒక గొప్ప ఆంగ్ల రిషి రాసిన నీ అలొచనలె నువ్వు, సామ్రట్టువు నీవె అన్న పుస్తకాలను తెలుగు లొకి తర్జుమ చెసాను. యువథ తొ నా అనుభవలను ధ్యనం లంతి విషయలను షరె చెసుకుంతుంతను. ...
కలపబడినది : Nov 14, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 14, 2008  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 69
Indiaఅఖండ దైవిక వస్తువులు   http://akhandadyvikavasthuvulu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అఖండ దైవిక వస్తువులు గ్రంథం నందు రుధ్రాక్ష ధారణ విధానము,సాలగ్రామాల ఉపయోగాలు,యంత్రాల ఉపయోగాలు,పెంగ్ షుయ్ వస్తువులు వాడే విధానం,పిరమిడ్ ఉపయోగాలు,శంఖాల ఉపయోగాలు,స్టోన్ (క్రిస్టల్) వస్తువుల ఉపయోగాలు ,తాంత్రిక వస్తువుల (హతజోడి,సియార్ సింగ్ ,ఇంద్రజాల్ ,బిల్లిఖాజార్)మొదలైన వస్తువుల గురించి తెలుగులో మొట్టమొదటిగా ప్రచురించిన గ్రంధం. ...
కలపబడినది : Sep 6, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 6, 2010  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 34
Indiaalochinchandi medhacullara   http://alochinchandimedhavullara.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...SATHYA SAI BABA WILL WALK WITHOUT WHEEL CHAIR. WHEN? IT IS IN THE HANDS OF DEVOTEES...
కలపబడినది : Jan 25, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 25, 2011  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 39
Indiaసురేష్ బ్లాగు ( Suresh Blog )   http://www.sureshkadiri.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఈ సైట్ ఉద్దేశ్యము శాస్త్ర,సాంకేతిక రంగాలకుమరియు ఆధ్యాత్మిక చర్చకు ఉద్దేశించబడింది....
కలపబడినది : Aug 18, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 18, 2008  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 119
Indiaఆధ్యాత్మిక జగత్తు   http://adhyatmikam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...This blog is exclusively dedicated to philosophy only....
కలపబడినది : Aug 23, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 23, 2008  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 102
Indiae జ్ఞానము   http://ejnanamu.wordpress.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...మనిషికి జ్ఞానము, విజ్ఞానము రెండు అవసరము. ఎందుకంటే విజ్ఞానము శరీర అవసరాలకు , బ్రతకటానికి అవసరము. జ్ఞానము ఉన్నత దివ్య జీవనానికి అవసరము. విజ్ఞానము ఒకటే అయితే మనుషులకు, పక్షులకు , జంతువులకు పెద్ద తేడా ఉండదు. దివ్యజీవనము - మనిషి అంతిమ లక్ష్యము. http://ejnanamu.wordpress.com ...
కలపబడినది : Oct 12, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 12, 2008  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 88
Indiaభగవాన్ స్మృతులు    http://bhagavanmemories.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Bhagavan Sri Ramana Maharshi memories...
కలపబడినది : May 24, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 24, 2009  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 58
United Statesగురు పాదుక    http://www.gurupaduka.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...sadguruvula bodhanalu. pradhaanam gaa aadhyaatmika amsaalu...
కలపబడినది : Jan 2, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 2, 2010  వర్గము: అన్ని మతాలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 44


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14621  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 18
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్