జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> ఆద్యాత్మిక  >> హిందూ  
IndiaLight &Truth   http://suryasatya.wordpress.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...I love writing about Hinduism and spirituality in Hinduism not that I know much about it but as there are great secrets in the ancient texts of Hinduism and exploring them is one of my passions. So I write some thing about them. Telugu is my mother tongue and I love the language.My blog has articles both in Telugu and English. ...
కలపబడినది : Jan 25, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 25, 2011  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 23  వెలుపలి నొక్కులు : 44
United StatesDivine Telugu   http://divinetelugu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...A Collection of sacred hindu stotras and chants in telugu script...
కలపబడినది : Feb 8, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 8, 2011  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 10  వెలుపలి నొక్కులు : 25
Indiaషిరిడి సాయి తత్వం   http://sairutvik.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...నా సమర్ధ సద్గురువు శ్రీ షిరిడీ సాయినాధుని పాదారవిందములకు నేను సమర్పించుకుంటున్న కొన్ని భక్తి పుష్పములు...
కలపబడినది : Oct 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 28, 2007  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 215
IndiaMaster Wisdom   http://master-wisdom.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...భగవంతుడు కరుణామయుడు. తన జీవులను ఉద్దరించి తరింపచేసి తనంత వారిగా చేయుటకు తనే అనేక రూపములలో అవతరించును. అట్టి రూపములలో గురుతత్వము పరమ ప్రేమ మరియు కరుణలతో కూడిన తత్వము. పరతత్వమే గురుతత్వము. శిష్యుని ఉద్దరించి అతడు దైవమును చేరుటకు కావలసిన సాధన అందించి శిష్యుని తనంత వానిగా చేయును. అట్టి గురువు మనలో ఒకడై మనతో వుండి మనలను నడిపించును. వారు అందించిన వాటిలో కొన్ని నాకు చేతనైనంత వరకు తెలుగులో అందించుటకు చేస్తున్న ప్రయత్నమే నా ఈ బ్లాగు. ...
కలపబడినది : Sep 24, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 24, 2011  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 3
Indiatelugudevotionalswaranjali.blogspot.com   http://http://telugudevotionalswaranjali.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (1)
...my blog is dedicated to spread devotional telugu msuic to everyone. pl add my blog in ur blog& other telugu viewers blogs thanq.....
కలపబడినది : Aug 3, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 3, 2008  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 113
Indiaగోవింద నామాలు   http://govimdanaamaalu.rediffblogs.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...గోవింద నామాలు ...
కలపబడినది : May 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 28, 2007  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 301
Indiaపురాణాలు   http://puranalu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...పురాణ పఠనం చేయండి...
కలపబడినది : Oct 15, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 15, 2007  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 315
Indiapriyam   http://priyam.com/akash/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...meetho nisshabda ningiloki saagi poovalani.......
కలపబడినది : Nov 26, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 26, 2007  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 163
Indiaభగవద్గీత తెలుగులో   http://gita-telugu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...భగవద్గీత గురించి కొంచెం నోట్స్ ఇక్కడ. మీకు నచ్చితే వ్రాయండి ఈ-ఉత్తరం. madupu.seshagiri@gmail.com...
కలపబడినది : Aug 8, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 8, 2008  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 110
IndiaVittala Vittala Panduranga   http://bhakthiyatra.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...devotional-importance of Pandaripuram...
కలపబడినది : Nov 17, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 17, 2008  వర్గము: హిందూ  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 89


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14621  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 29
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్