జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> ఘుమఘుమలు  
United StatesIndian Delicious Food Recipes    http://krgude.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...A food blog on tasty Indian recipes and Andra foods... ...
కలపబడినది : Jan 14, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 14, 2009  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 13  వెలుపలి నొక్కులు : 246
Indiaషడ్రుచులు   http://shadruchulu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...సులభంగా తక్కువ దినుసులతో చేసుకోగల వంటకాలు తెలుగులో......
కలపబడినది : Jun 9, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 9, 2007  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 1209
United StatesTasty Spicy Food   http://nirusfood.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...This is a site for quick easy yet very delicious recipes....
కలపబడినది : Oct 2, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 2, 2008  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 326
Indiaసీమ వంట   http://seemavanta.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అందరికీ నమస్కారం.నా మిగతా బ్లాగుల్ని ఆదరించినట్టే ఈ బ్లాగుని కూడా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ.... ...
కలపబడినది : Jan 18, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 18, 2009  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 284
United Statesmaavantalu    http://www.maavantalu.com/telugu  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...జల్లెడ లో మా సైట్ కూడా చేర్చుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము మాధవి ...
కలపబడినది : Jun 27, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 27, 2010  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 133
IndiaAndhra Kitchen   http://andhrakitchenforu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...this blog shows all type recipes in telugu langauge...
కలపబడినది : Sep 24, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 24, 2011  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 2
IndiaTenali Kaburlu   http://blaagu.com/kalyantenali  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...This is my idea of telling how town like tenali used to be in my childhood and gradually the changes i saw, my childhood veseshams etc...
కలపబడినది : May 2, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 2, 2008  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 401
Indiaindian hot recipes   http://indianhotrecipes.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...An Indian Food site with large collection of Indian Food recipes,festival recipes,sweets, spicy,Curry,Masala,snacks,sweets,and Paneer dishes, family cooking and Healthy, mouth watering, vegetarian indian recipes,nutrition guide, whole-food recipes, indian sweets recipes,indian veg recipes ,Photographs and easy-to-follow step-by-step instructions,Simply Recipes Food and Cooking Blog...
కలపబడినది : Sep 12, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 12, 2009  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 147
Indiaరుచుల పేజి    http://ruchulapage.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...నోరూరించే రుచులు...
కలపబడినది : Jun 5, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 5, 2009  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 267
Indiaరుచుల పేజి     http://www.ruchulapage.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...నోరూరించే రుచులు - రకరకాల రుచులు. మీరు కోరుకొనే అన్ని రకాల వంటలు. ...
కలపబడినది : Feb 27, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 27, 2010  వర్గము: ఘుమఘుమలు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 114


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14619  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 31
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్