జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> అబ్బా  >> ఊపెకూహ  
Indiaపరిక్ష   http://parixa.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (1)
...ఇది టింకూ నుంది పరిక్షా బ్లాగు ...
కలపబడినది : May 26, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 26, 2007  వర్గము: ఊపెకూహ  లోపలి నొక్కులు : 56  వెలుపలి నొక్కులు : 424
Indiaడమ్మీ - హార్డువేర్ ఇంజినియర్    http://dummyspeaks.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...తమ్ముడు: మా అన్నయ్య గీతాచార్య నన్ను తెలుగు నేర్చుకునేందుకు ఒక బ్లాగ్ వ్రాయమన్నాడు. అన్న: రాసేదీ నేనే రాయించేదీ నేనే. తమ్ముడు: అంతే తదా! అన్న: అంతే. తమ్ముడు: కాకి. అన్న: ఔనౌను....
కలపబడినది : Aug 19, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 19, 2008  వర్గము: ఊపెకూహ  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 96
IndiaWhat's up?!   http://entipaina.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...వార్తా బ్లాగు...
కలపబడినది : Sep 5, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 5, 2010  వర్గము: ఊపెకూహ  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 19
Indiaపుట్టపర్తిఅనూరధఅక్షరకలశం   http://puttapartianuradha.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...రాసినవి అక్కడా ఇక్కడా చదివేసాను.పేపర్లలో అచ్చొత్తించేసాను.రేడియో గాల్లో కలిపాను మరి ఇక బ్లాగుల్లో మొదలెడదామనిపించింది..అందుకే .....
కలపబడినది : May 15, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 15, 2011  వర్గము: ఊపెకూహ  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 10


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 5
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్