జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> అబ్బా  >> మల్లిగాడు  
Indiaఅల్లరి కెరటం    http://allarikeratam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...సాదారణంగా ఏదైనా కొత్తది మొదలు పెట్టేటప్పుడు, ఎవరైనా ముందుమాట రాస్తారు. కానీ మనమసలె మాంచి అల్లరి గిద్డుగై! అందుకే ఈ అల్లరి మాట. నాకు చిన్నపటి నుంచి మంచి పేరు వుండేది. బాగా అల్లరి చేస్తానని. నా అల్లరేమో కానీ, అందరికి నేను నోళ్ళలో నానేవాడిని. ఇప్పటికి పెద్దగా మార్పూ లేదు. మార్పు వచిన్దల్ల నేను అల్లరి చేసే విదానం లోనే. ఇక మరి నేను ఇక్కడ అల్లరి చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యా. ఎంత అల్లరి చేసిన మరి మీరేమి అనకూడదు సుమా!! నా అల్లరి కి మీరంతా రెడీఏనా???...
కలపబడినది : Sep 19, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 19, 2009  వర్గము: మల్లిగాడు  లోపలి నొక్కులు : 9  వెలుపలి నొక్కులు : 78
IndiaThe Tinku blog   http://blaagu.com/thetinku  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...The Tinku Telugu Blog, here youc an see running opinions of Tinku when he is reading rest of peopls blog ...
కలపబడినది : Jun 12, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 12, 2007  వర్గము: మల్లిగాడు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 267
United Statesఅమెరికా నుండి ఒక ఉత్తరం ముక్క   http://saintpal.awardspace.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అమెరికాలో ఒక తెలుగు యువకుడు తన అలోచనలు, అవేశాలు, అనుభవాలను పంచుకుంటూ రాసిన ఉత్తరం ముక్కలు...
కలపబడినది : Jun 8, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 8, 2007  వర్గము: మల్లిగాడు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 242


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 6
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్