జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> అబ్బా  
ఊపెకూహ(4)
మల్లిగాడు(3)
India నా బ్లాగు, నా సోది, నా నస.   http://mpradeep.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఇది నా సొంత బ్లాగు. ఇందులో నేను అప్పుడప్పుడూ ఒక పోస్టు చేస్తాను....
కలపబడినది : Jun 27, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 27, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 358  వెలుపలి నొక్కులు : 712
Indiaజల్లెడ బ్లాగు   http://blog.jalleda.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...జల్లెడ బ్లాగు- జల్లెడ.కామ్ గురించిన తాజా సమాచారమంతా ఈ బ్లాగులో కనిపిస్తుంది....
కలపబడినది : Jun 15, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 15, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 215  వెలుపలి నొక్కులు : 707
IndiaOH MY ROOTS   http://ohmyroots.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...News and Views about Andhra Pradesh...
కలపబడినది : Jun 5, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 5, 2009  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 6  వెలుపలి నొక్కులు : 134
IndiaInspirational Musings ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్   http://wowmusings.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
... A COLLECTION of articles in English and Telugu(తెలుగు), from various sources, on varied subjects. I do not claim credit for any of the contents of these postings as my own.A student's declaration made at the end of his answer paper, holds good to the articles here too:"I hereby declare that the answers written above are true to the best of my friend's knowledge and I claim no responsibility whatsoever of the correctness of the answers."...
కలపబడినది : Jun 1, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 1, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 600
Indianetizen speak   http://netijen.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...all things telugu, about telugu, in telugu...
కలపబడినది : Jun 5, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 5, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 625
IndiaTelugu lo kaburlu చెప్పాలని ఉంది !   http://kaburlu.wordpress.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Telugu lo kaburlu చెప్పాలని ఉంది ! నా రాతలు !! and Simple record of my amazingly interesting life. ^-^ Actually, it’s got a bit of everything I find interesting in it!! ...
కలపబడినది : Jun 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 28, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 591
Indiaphanindra.nath1@gmail.com   http://nphanindra.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రేమ్. మీలో చాలా మంది చాలా మందిని ప్రేమించి ఉండవచ్చు కాని ప్రేమించడం పెద్ధ గొప్పెమ్ కాదు, ఆ ప్రేమను చప్పడం గోప్ప, మనలో చాలా మంది ప్రేమిస్తారు కాని చెప్పరు చెప్పాలేరు. ఎందుకంటే భయం ఆ భయాన్ని పోగొట్టడానికే నేను వున్నాను. మీరు ప్రేమించే వ్యక్తి (అమ్మాయి, అబ్భాయి) పేరు, రంగు, ఎత్తు, స్పీడా, ఫాస్టా, హాబీస్, నాకు పంపితే ఎలా చెప్పాలో నేను మీకు సమాదానం పంపుతా. http://phanindra.nath1@gmail.com/...
కలపబడినది : Jul 15, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jul 15, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 4  వెలుపలి నొక్కులు : 475
Indiaచావా కిరణ్ ఆన్ స్పేస్   http://chavakiran.spaces.live.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...చావా కిరణ్ ఆన్ స్పేస్ ...
కలపబడినది : May 28, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 28, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 685
United Statesవిహారి విహారం   http://vihaari.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అనుభవాలు అంతరంగాలు అన్నీ సరదా పరదాల పదాల పందిరిలో ...
కలపబడినది : Jun 4, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 4, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 588
United Statesఋ ౠ ఌ ౡ   http://andam.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అమెరికాలో ఒ తెలుగు అబ్బాయిని. నా ఆలోచనలు, అనుభవాలు....
కలపబడినది : Jun 8, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 8, 2007  వర్గము: అబ్బా  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 714


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14619  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 45
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్