జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> సాహిత్యం  >> హాస్యం  
Indiaశీనుగాడి బొమ్మలు   http://srinucartoons.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...this blog about cartoons. i collected these cartoons from different papers....
కలపబడినది : Sep 27, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 27, 2008  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 70  వెలుపలి నొక్కులు : 143
India.chamatkaram.blogspot.com   http://www.chamatkaram.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...login for lot of laughs http://www.chamatkaram.blogspot.com...
కలపబడినది : Jan 22, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 22, 2010  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 19  వెలుపలి నొక్కులు : 36
Indiaవికట కవి    http://ongoluseenu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...వెటకారం చమత్కారం .....
కలపబడినది : Mar 26, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Mar 26, 2009  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 18  వెలుపలి నొక్కులు : 92
Indiablogger.com   http://sree-forfun.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (1)
...ఆఫీసు లో వారం రోజులనుంచి ఒకటే సందడి అందరు తెగ కష్టపడి పని చేస్తున్నారు ఎలాగు పని లేని నేను వీళ్ళు ఏమి పని చేస్తున్నారా తెలుసుకుందాం అనే పని లో పడ్డాను. ...
కలపబడినది : Apr 24, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Apr 24, 2009  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 17  వెలుపలి నొక్కులు : 76
Indiaనా రాక్షస ప్రయత్నం    http://cvjanusrinivas.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఇది నా మొదటి ప్రయత్నం .. మీకు ఏమి నచ్చిందో /నచ్చలేదో .. తెలియచేయండి .. మీ సమయం వెచ్చించినందుకు ధన్యవాదాలు ...
కలపబడినది : Oct 21, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 21, 2009  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 12  వెలుపలి నొక్కులు : 67
IndiaSukhadukhaalu   http://sukhadukhaalu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...నా జీవితం లోని కొన్ని మరపురాని మరచిపోలేని హాస్య సంఘటన లు ...
కలపబడినది : Feb 6, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 6, 2010  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 8  వెలుపలి నొక్కులు : 51
Indiafree bird   http://www.putchas.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఓ సామాన్యురాలి సణుగుడు. మాధ్యమం వ్యంగాత్మక చురక. లక్ష్యం ఆరోగ్యకర సమసమాజం. దట్సాల్....
కలపబడినది : Mar 11, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Mar 11, 2011  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 8  వెలుపలి నొక్కులు : 38
Indiaప్రసాదం   http://www.prasadm.wordpress.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు ఈ ప్రసాదంలో గీతలు, గీతాలు సిత్రాలు, చలన చిత్రాలు తత్వాలు, కవిత్వాలు కథలు, భావుకతలు హాసాలు, ధరహాసాలు మరెన్నో......
కలపబడినది : May 29, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 29, 2007  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 227
Indiaతమలి లాక మాకెంతో సంతోసం సుమండీ    http://lachhimi.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Its a blog to share jus feelings ...
కలపబడినది : Aug 23, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 23, 2008  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 91
Indiabhagavancartoons   http://bhagavancartoons.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...telugu cartoons mee andarani navvinchadaniki........
కలపబడినది : Sep 3, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 3, 2008  వర్గము: హాస్యం  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 86


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 14
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్