జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> సాహిత్యం  >> జోకులు  
Indiapanneeru   http://panneeru.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...తెలుగు జోకుల బ్లాగు. క్లీన్ జోక్స్ పెద్దవారికి సంబందించిన జోకులు లేకుండా ధన్యవాదములు...
కలపబడినది : Aug 16, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 16, 2009  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 66  వెలుపలి నొక్కులు : 140
Indiaహాస్యం లాస్యం   http://hasyamlasyam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...this blog contains the cartoons of K.Phani Prasanna Kumar...
కలపబడినది : Jan 10, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 10, 2009  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 38  వెలుపలి నొక్కులు : 154
Indiaనవ్వులాట   http://www.navvulaata.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...this blog mainly concetrates on writing daily a joke in Telugu. ...
కలపబడినది : Sep 22, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Sep 22, 2008  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 22  వెలుపలి నొక్కులు : 202
Indiaనవ్వుల్   http://navvul.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...navvu navvinchu, haayigaundu. unndu. indulo naku nachina jokes vrastaanu.meekooda nachutayani ashisthoo......
కలపబడినది : Mar 11, 2011  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Mar 11, 2011  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 17  వెలుపలి నొక్కులు : 23
United Statesజంబలకిడిపంబ   http://anamdam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...A humorous blog written in telugu...
కలపబడినది : May 2, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 2, 2008  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 3  వెలుపలి నొక్కులు : 176
Indiaమనసు లో మాట    http://manasu-lo-mata.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఇక్కడ నేను వ్రాసేవి,చెప్పేవి కేవలం నా మనసు కి నచ్చినవి... . అవి నాకోసం నా సంతొషం కోసం నా మనస్సు నేను చూసుకోవడం కోసం... ...
కలపబడినది : Jan 4, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 4, 2010  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 2  వెలుపలి నొక్కులు : 56
Indiaజ్యోతి   http://vjyothi.wordpress.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...నవ్వు నవ్వించు ...
కలపబడినది : Jun 3, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 3, 2007  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 319
Indiaఆనందో బ్రహ్మ   http://aanandobrahma.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...Haayigaa… madhuram gaa navvukOnDi. ...
కలపబడినది : Nov 14, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 14, 2008  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 124
Indiamaa telugu talliki malle pudanda   http://nagabu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...i have to enter all the writers of telugu literature. i will try to enter all the telugu writers names. if it is possible please send me another writers addresses, informations....
కలపబడినది : Jan 10, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 10, 2009  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 74
Indiasullurpet   http://surisullurpet.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...sullur pet is very beautiful town...
కలపబడినది : Feb 9, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Feb 9, 2009  వర్గము: జోకులు  లోపలి నొక్కులు : 1  వెలుపలి నొక్కులు : 86


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 4
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్