జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ  శోధన :
 
లేక   మరియు   పద బంధము  

పైపైకి >> బ్లాగులు  >> సాహిత్యం  
అన్నమయ్య(8)
కథలు(36)
కవితలు(159)
జోకులు(14)
నాటికలు(0)
పద్యాలు(16)
హాస్యం(47)
Indiaతొలికోడి   http://blog.poddu.net  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...పొద్దెక్కిన సంగతి చెప్పే బ్లాగు...
కలపబడినది : Apr 5, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Apr 5, 2008  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 225  వెలుపలి నొక్కులు : 395
Indiaశరత్ సాహిత్యం   http://sarath-sahityam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...సాహిత్యం. Novels, Stories, Serials...
కలపబడినది : Oct 16, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Oct 16, 2007  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 220  వెలుపలి నొక్కులు : 596
Indiaపలక బలపం   http://palakabalapam.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...అప్పుడప్పుడు నేను రాసినవి.. (కధలు, కవితలు), అడపదడప నేను గీసినవి..(బొమ్మలు), తీసినవి (ఫొటోలు).. ఇదంతా సాహిత్యంలో నా ఓ న మః లు...
కలపబడినది : Jul 27, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jul 27, 2008  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 192  వెలుపలి నొక్కులు : 253
Indiaకధలు   http://kadhalu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...కొన్ని కధల గురించి.....
కలపబడినది : Aug 9, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 9, 2007  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 187  వెలుపలి నొక్కులు : 756
Indiaసిరివెన్నెల...సీతారామశాస్త్రిని కాదు   http://www.uniqcyberzone.com/svennela  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...ఎందరో సాహితీ మార్తాండుల వెలుగులని మీకు నా దివిటీ పెట్టి చూపించాలని - నాకనిపించిన, కనిపించిన విషయాలను మీతో పంచుకోవాలని...
కలపబడినది : Jun 15, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 15, 2007  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 118  వెలుపలి నొక్కులు : 671
Indiaపెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు    http://nonenglishstuff.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (1)
...ఉన్న నిజాన్ని పెద్దలు రక రకాలు గా చెప్పారు - వారి మాటల్లోనే కొంత ఈ బ్లాగు లో.... The one truth told by different great people differently at different times. Some of such words in Telugu. ...
కలపబడినది : Nov 3, 2008  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Nov 3, 2008  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 107  వెలుపలి నొక్కులు : 269
Indiaసామెతలు   http://telugu-saamethalu.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (1)
...తెలుగు సామెతలకు సంబందించిన బ్లాగు....
కలపబడినది : Jan 5, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jan 5, 2009  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 98  వెలుపలి నొక్కులు : 168
Indiaఅంతర్వాహిని   http://janaj4u.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...మనోఫలకంపై ఒదిగిన అక్షర బిందువులు కాలపు అలజడికి, కలల ఒరిపిడికి గురై.. అప్పుడప్పుడూ చెప్పే భావాలకు అక్షరరూపం.. ఈ అంతర్వాహిని. ఈ బ్లాగుకి మీరు కూడా మీ భావాలను పంపవచ్చు. నా చిరునామా (janaj4u@gmail.com) ఇస్తున్నాను కనుక మీరు పంపండి, మనం చదువుకుందాం. ఏమంటారు?? కాకపొతే జనానికి ఇబ్బంది లేకుండా, అప్పుడప్పుడు గుర్తు పెట్టుకుని మరీ మన బ్లాగుకి వచ్చేలా టపాలుంటే చాలు....
కలపబడినది : Aug 7, 2007  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Aug 7, 2007  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 86  వెలుపలి నొక్కులు : 274
IndiaReflections_Murtyds   http://murtyds.blogspot.com/  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
...The ideas..inspirations..collections..reflections of literature and science. Nature and music. ...
కలపబడినది : Jun 5, 2009  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : Jun 5, 2009  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 40  వెలుపలి నొక్కులు : 93
Indiaక వి త లు   http://telugulo-sumitrakavitalu.blogspot.com  [ మార్చు ]  సైటు రివ్యూలు (0)
... హృదయస్పందనని మీతో పంచుకొనే చిన్న ప్రయత్నం....
కలపబడినది : May 7, 2010  చివరసారిగా ఆధునీకరించినది : May 7, 2010  వర్గము: సాహిత్యం  లోపలి నొక్కులు : 19  వెలుపలి నొక్కులు : 58


మొత్తం వర్గములు : 50  మొత్తం లింకులు : 2930  చేసిన అన్వేషణలు : 14623  లోపలి నొక్కులు : 23445  వెలుపలి నొక్కులు : 241957  ఆన్లైనులోని సందర్శకులు : 4
జాలము - తెలుగు సైట్ల, బ్లాగుల డైరక్టరీ శక్తివంతము చేసిన వారు phpLinks
నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2007 జల్లెడ.కామ్